1
Bạn cần hỗ trợ?

Training kỹ năng telesales bất động sản

DOLAND- Ngày 6/8/2019, toàn thể nhân viên sales DOLAND Vietnam đã được tham gia buổi training kỹ năng telesales do Chuyên gia Võ Hữu Nhã, Giám đốc Marketing, giảng dạy.

Chương trình training bao gồm những kiến thức chuyên sâu, chú trọng thực hành trong những tình huống cụ thể như: cách tạo ấn tượng trong những giây telesales  đầu tiên, khai thác thông tin khách hàng, chốt cuộc hẹn, xử lý từ chối,…

(DOLAND NEWS)

Có thể bạn muốn xem