1
Bạn cần hỗ trợ?

Nâng cao kiến thức thị trường BĐS cho Nhân viên kinh doanh Doland

(DOLAND)- Ngày 4/9/2019, Tổng Giám đốc Công ty DOLAND Vietnam Trần Phi Bảo đã mở lớp huấn luyện với chủ đề Thị trường bất động sản cho toàn thể nhân viên kinh doanh DOLAND Vietnam.

Buổi training nâng cao kiến thức thị trường BĐS do Chuyên gia Trần Phi Bảo, Tổng Giám đốc DOLAND Vietnam trực tiếp giảng dạy

Nội dung buổi huấn luyện xoay quanh các chủ đề về: Hiện trạng thị trường BĐS hiện nay, các kênh đầu tư và  kỹ năng bán hàng nâng cao dành cho Nhân viên kinh doanh  DOLAND Vietnam.

Tổng Giám đốc Trần Phi Bảo chia sẻ các kinh nghiệm thực tế về thị trường BĐS hiện nay

(DOLAND NEWS)

Có thể bạn muốn xem