1
Bạn cần hỗ trợ?

Huấn luyện “Tư duy Chiến Binh” cho đội ngũ sales

(DOLAND)- Ngày 5/8/2019, toàn thể nhân viên sales DOLAND Vietnam đã được tham gia buổi training “Tư duy Chiến Binh” do Chuyên gia Phạm Vũ, Giám đốc Nhân sự, giảng dạy.

Đây là chương trình training đặc biệt nhằm chia sẻ tư duy và những nguyên tắc cốt lõi để trở thành một chiến binh kinh doanh BĐS hiệu quả, đầy năng lượng.

Nội dung huấn luyện bao gồm:

(1) Chân dung Chuyên viên Tư vấn kinh doanh

(2) Những giá trị cốt lõi của nghề bất động sản

(3) Tác phong người Sales Chuyên nghiệp

(DOLAND NEWS)

Có thể bạn muốn xem