1
Bạn cần hỗ trợ?

DOLAND Vietnam khen thưởng Best Seller và Phòng Kinh doanh xuất sắc Tháng 10-2019

(DOLAND)- Ngày 2/12/2019, Ban Lãnh đạo Công ty DOLAND Vietnam đã trao giải thưởng Best Seller Tháng 10-2019 cho Ông Phạm Hữu Bằng (Trưởng Phòng Kinh doanh 2) và giải Phòng Kinh doanh xuất sắc nhất Tháng 10-2019 cũng thuộc về Phòng Kinh doanh 2.

TGĐ- Trần Phi Bảo (bìa trái) trao giải Best Seller cho Trưởng Phòng Kinh doanh-  Phạm Hữu Bằng (bìa phải)

TGĐ- Trần Phi Bảo và các thành viên của Phòng Kinh doanh 2

Ban Giám đốc và các Trưởng Phòng Kinh doanh cùng chúc mừng cho thành tích của Phòng Kinh doanh 2

Ban Lãnh đạo DOLAND Vietnam hy vọng các Phòng Kinh doanh sẽ tiếp tục nổ lực để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian sắp tới.

DOLAND NEWS

Có thể bạn muốn xem